آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت سي ام )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ عنوان ها ، تبليغات و محتواي جايگزين مزاحم ، مخرب و گمراه کننده عنوان ها ، تبليغات يا محتواي جايگزين گمراه کننده ادامه صحبت هاي گوگل در اين مبحث از سئو را با يکديگر مي خوانيم : در نگاه اول ، تبليغات يا محتواي جايگزين به […]

ساخت صفحه لندينگ

چگونه يک صفحه لندينگ بسازيم : دستورالعمل مرحله به مرحله همه کساني که از طراحي سايت شما بازديد مي کنند يک اقدام هدفمند را اجرا نمي کنند . شايد چون طراحي سايت شما به اندازه کافي جذاب نيست يا استدلال کافي در آن وجود ندارد . يک صفحه لندينگ عالي مي تواند محرکي براي اقدامات کاربران باشد . اجازه […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت بيست و نهم )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ عنوان ها ، تبليغات و محتواي جايگزين مزاحم ، مخرب و گمراه کننده حضور برجسته محتواي جايگزين و تبليغات مزاحم گوگل در اين مبحث از سئو مي گويد : کاربران به صفحات سايت ها مي آيند تا از محتواي اصلي سئو استفاده برند . محتواي جايگزين و تبليغات […]

مراحل ارائه بازخورد موثر ( قسمت سوم )

7 مرحله براي دريافت بازخورد موثر چيست ؟ گوش کنيد و مودب باشيد در حالي که صداقت هميشه بهترين سياست در طراحي سايت است ، اين نيز مهم است ک مودب باشيد . سعي کنيد فراموش نکنيد که فردي پشت طراحي سايت قرار دارد . اگر شما داريد يک بازخورد منفي ارائه مي دهيد که چگونه آن را جمله […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت بيست و هشتم )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ سايت شما رتبه بندي پاييني در سئو دريافت خواهد کرد اگر داراي تبليغات آزاردهنده و مزاحم باشد . همچنين محتواي ثانويه آزاردهنده نيز مي تواند از عوالي باشد که رتبه شما در سئو پايين بيايد . گوگل از سال ها پيش در مورد تبليغات اينترنتي و مزاحمت ها […]