آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت سي و دوم )

منظور گوگل از کيفيت پايين چيست ؟ گوگل تاريخچه اي در مورد طبقه بندي سايت شما به عنوان نوعي موجوديت را دارد . اين تاريخچه ي سئو هر چيزي که مي خواهد باشد . شما دوست نداريد برچسب کم کيفيت روي آن گذاشته شود . چه اين برچسب سئو توسط انسان قرار داده شود چه توسط الگوريتم باشد . […]

ساخت صفحه لندينگ ( قسمت سوم )

چگونه يک صفحه لندينگ بسازيم : دستورالعمل مرحله به مرحله اصول يک صفحه لندينگ موفق نقشه حرارت طراحي سايت قول داده بوديم که در مورد طرح بندي گوتنبرگ در طراحي سايت نيز توضيحاتي ارائه دهيم . طرح بندي گوتنبرگ صفحه را به چهار قسمت تقسيم مي کند . خواننده به دنبال مهم ترين اطلاعات در قسمت بالا سمت […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت سي و يکم )

در قسمت قبلي در مورد عناوين و تبليغات گمراه کننده و مخرب در سئو توضيح داديم . نتيجه آن است که : گوگل ترافيک رايگان سئو ي خود را به سايت هايي که کيفيت پاييني دارند ارسال نمي کند . پيشنهاد ما اين است : تبليغات آزاردهنده را از سايت خود حذف کنيد . حل مشکلات به وجود آمده […]

ساخت صفحه لندينگ ( قسمت دوم )

چگونه يک صفحه لندينگ بسازيم : دستورالعمل مرحله به مرحله اصول يک صفحه لندينگ موفق اصول اولين قسمت مشاهده شده يا بالايي ترين قسمت طراحي سايت در قسمت قبلي در مورد فروش روزنامه ها که چگونه به صورت نيم صفحه قرار داده مي شود صحبت کرديم . اين موضوع در مورد صفحات لندينگ در طراحي سايت نيز صدق […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت سي ام )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ عنوان ها ، تبليغات و محتواي جايگزين مزاحم ، مخرب و گمراه کننده عنوان ها ، تبليغات يا محتواي جايگزين گمراه کننده ادامه صحبت هاي گوگل در اين مبحث از سئو را با يکديگر مي خوانيم : در نگاه اول ، تبليغات يا محتواي جايگزين به […]

ساخت صفحه لندينگ

چگونه يک صفحه لندينگ بسازيم : دستورالعمل مرحله به مرحله همه کساني که از طراحي سايت شما بازديد مي کنند يک اقدام هدفمند را اجرا نمي کنند . شايد چون طراحي سايت شما به اندازه کافي جذاب نيست يا استدلال کافي در آن وجود ندارد . يک صفحه لندينگ عالي مي تواند محرکي براي اقدامات کاربران باشد . اجازه […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت بيست و نهم )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ عنوان ها ، تبليغات و محتواي جايگزين مزاحم ، مخرب و گمراه کننده حضور برجسته محتواي جايگزين و تبليغات مزاحم گوگل در اين مبحث از سئو مي گويد : کاربران به صفحات سايت ها مي آيند تا از محتواي اصلي سئو استفاده برند . محتواي جايگزين و تبليغات […]

مراحل ارائه بازخورد موثر ( قسمت سوم )

7 مرحله براي دريافت بازخورد موثر چيست ؟ گوش کنيد و مودب باشيد در حالي که صداقت هميشه بهترين سياست در طراحي سايت است ، اين نيز مهم است ک مودب باشيد . سعي کنيد فراموش نکنيد که فردي پشت طراحي سايت قرار دارد . اگر شما داريد يک بازخورد منفي ارائه مي دهيد که چگونه آن را جمله […]

آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت بيست و هشتم )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ سايت شما رتبه بندي پاييني در سئو دريافت خواهد کرد اگر داراي تبليغات آزاردهنده و مزاحم باشد . همچنين محتواي ثانويه آزاردهنده نيز مي تواند از عوالي باشد که رتبه شما در سئو پايين بيايد . گوگل از سال ها پيش در مورد تبليغات اينترنتي و مزاحمت ها […]